Hem

PWELT

Psycho Social Work Environment Leadership Tool


Ett verktyg för Ledarskap och Psykosocial arbetsmiljö 

Välkommen

Några ord om oss

PWELT AB är ett företag med fokus på hälsa och välmående. Vår affärside är att leverera enkla lösningar på komplexa problem.  PWELT är ett verktyg som är både tids och kostnadseffektivt. Verktyget har sitt ursprung i militära insatser där det utvecklats av leg.psykolog och officer Niclas Wisén. Den militära versionen har prövats vid flera internationella insatser med stor framgång. PWELT är en anpassning till en civil marknad med bland annat ett webbaserat gränsssnitt. 


Vad gör vi ?

HR Verktyg oberoende av plats och  plattform.


Följ upp och stötta personal dom än befinner sig med hjälp av vår webbaserade plattform. Analysera och rapporteraTa del av överskådliga grafer och  rapporter. identifiera trender,

följ upp interventioner. Ett medvetet ledarskap


Identifiera påverkansfaktorer, gör hållbarhets prognoser och hantera obalans mellan arbetsbelasting och resurser. Pilot 2020

PILOT 2020


Under 2020 kommer PWELT att köra 2-3 piloter. verktyget är som nämnts redan prövat i flera militära insatser och i viss militär/civil verksamhet. Ambitonen med piloterna är att säkerställa driftsäkerhet, användarvänlighet och att ta till sig feedback från den cilvila marknaden, för att kunna erbjuda en så komplett och värdegivande produkt som möjligt. 


Under den senare delen av 2020 är ambitionen att kunna leverera tjänsten kommersiellt.


Har ni läst så här långt så visar det på ett intresse för hur man på ett enkelt sätt kan förbättra och systematisera det psychosociala arbetet.  


Ni är förmodligen lite av skl. early adopters som ligger i framkant i utvecklingen snarare än bara följer trender. 


Vill ni vara med från början snarare än bara följa efter vad andra gör. i så fall tveka inte!!  hör av er så


Niclas Wisén 

founder of PWELT

 
 

Kontakt

Magnus Ladulåsgatan 61

118 27 Stockholm

info@pwelt.se

  Tel: 070-8155551

FOLLOW US


© Copyright 2015. All Rights Reserved.